[1]
R. F. S. ryan, “Improvement Tanah Pasir Pantai Dengan Penambahan Tanah Lempungan Untuk Media Tanam Bibit Kelapa Sawit Di Pre Nursery”, mul. AGRI-TEK. mul. ind. ilmu. ilmu. ind, vol. 24, no. 2, pp. 27–30, Sep. 2023.