(1)
ryan, R. F. S. Improvement Tanah Pasir Pantai Dengan Penambahan Tanah Lempungan Untuk Media Tanam Bibit Kelapa Sawit Di Pre Nursery. mul. AGRI-TEK. mul. ind. ilmu. ilmu. ind 2023, 24, 27-30.